Chúng tôi đã xem xét ý kiến phản hồi trực tiếp của các nhà phát triển tại hội nghị, Ban tư vấn khách hàng (CAB), Google Developer Experts (GDE) và thông qua nghiên cứu của chúng tôi về nhà phát triển. Nhiều nhà phát triển ưa dùng Kotlin và thể hiện rõ mong muốn Kotlin sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Sau đây là những gì mà nhà phát triển đánh giá cao về việc viết bằng Kotlin:

  • Tính biểu đạt cao và súc tích: Bạn có thể làm được nhiều việc hơn với ít công sức hơn. Thể hiện ý tưởng và giảm số lượng mã nguyên mẫu. 67% nhà phát triển chuyên nghiệp sử dụng Kotlin cho biết Kotlin giúp tăng năng suất của họ.
  • Mã an toàn hơn: Kotlin có nhiều tính năng ngôn ngữ giúp bạn tránh các lỗi lập trình phổ biến, chẳng hạn như ngoại lệ đối với con trỏ rỗng. Ứng dụng Android chứa mã Kotlin ít gặp phải sự cố hơn đến 20%.
  • Khả năng tương tác: Gọi mã dựa trên Java qua Kotlin, hoặc gọi Kotlin qua mã dựa trên Java. Kotlin có thể tương tác 100% với ngôn ngữ lập trình Java, vì vậy, bạn có thể sử dụng ít hoặc nhiều Kotlin trong dự án của mình tuỳ thích.
  • Chế độ đồng thời có cấu trúc: Các coroutine Kotlin giúp mã không đồng bộ hoạt động dễ dàng như mã chặn. Coroutine đơn giản hóa đáng kể việc quản lý tác vụ trong nền cho mọi thứ, từ lệnh gọi mạng cho đến truy cập dữ liệu cục bộ.

Ưu tiên Kotlin có nghĩa là gì?

Khi xây dựng nội dung và công cụ phát triển Android mới (chẳng hạn như Jetpack, thư viện, mẫu, tài liệu và nội dung đào tạo), chúng tôi sẽ thiết kế các công cụ và nội dung này cho người dùng Kotlin trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ các API bằng ngôn ngữ lập trình Java.

One thought on “Tại sao ưu tiên Kotlin khi phát triển Android?”

Comments are closed.